Cung cấp lân sư rồng công ty Petrolimex

Cung cấp lân sư rồng công ty Petrolimex

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Petroleum Group, viết tắt là PetrolimexPetrolimex là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm phần lớn thị phần xăng dầu cả nước. 

Trong ngày Mùng 6 Tết, Công ty Petrolimex đã thực hiện nghi thức khai trương đầu năm tại Chi nhánh Petrolimex Khu công nghệ cao Quận 9. Dịch vụ cung cấp lân sư rồng, cho thuê lân sư rồng cuả công ty tổ chức sự kiện hân hạnh mang đến tiết mục lân sư rồng "rực đỏ" trong ngày " mở hàng" đầu năm của Petrolimex. Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc trong ngày khai trương đầu năm Petrolimex:

Khách hàng - đối tác tiêu biểu